Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Gyselinck Benny

Kachels & schoorsteentechnieken

Verkoop, plaatsing & onderhoud van kachels / flexibels / schouwkappen / schoorsteenvegen...

Flexibels en vaste buizen

Een schouw krijgt in de loop der jaren één en ander te verduren.  

Vervuiling, indringing van water, schoorsteenbrand, roet- en rookinfiltratie, blikseminslag, creosootaccumulatie, condensatievocht en simpelweg de ouderdom van de schoorsteen zijn allemaal redenen waardoor een gemetseld schouwkanaal na verloop van tijd poreus wordt. 

Zo'n dichtheidsprobleem (of soms ook gewoon omdat de schouwdiameter te groot is) leidt tot problemen met schouwtrek of rookafvoer.

Een schouwflexibel plaatsen is de beste techniek om een beschadigde schouw zonder al te veel werk, vuil en moeilijkheden te renoveren.

Vaste kanalen/buizen en dak doorgangen worden ook als optie aangeboden in deze problematiek.

Als het plaatsen van een flexibel niet nodig is, kan plaatsen van een trekregelaar kan dikwijls de oplossing zijn voor een schouw die onvoldoende trekt of verbranding genereert.

Wij werken met de beste merken flexibels en buizen om u optimale kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid te bieden!