Gyselinck Benny

Kachels & schoorsteentechnieken

Verkoop, plaatsing & onderhoud van kachels / flexibels / schouwkappen / schoorsteenvegen...

Schoorsteenvegen

Het reinigen van de schoorsteen is een jaarlijkse verplichting.

Het schoorsteenonderhoud is belangrijk voor een goede werking van het schouwkanaal en daarbij horend uw verwarmingstoestel, en nog belangrijker ter voorkoming van CO-vergiftiging en schoorsteenbrand.

De meeste schoorstenen kunnen perfect van binnenuit tot helemaal boven (buiten) gereinigd worden, zonder stof of roet in de woning achter te laten. Indien noodzakelijk wordt de schouw van bovenaan gereinigd en wordt vanop het dak gewerkt.

Na reiniging ontvangt u een attest dat u kan bezorgen aan officiƫle instellingen zoals de verzekeringen.

Alles wordt steeds netjes achtergelaten, het afval wordt meegenomen.