Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Gyselinck Benny

Kachels & schoorsteentechnieken

Verkoop, plaatsing & onderhoud van kachels / flexibels / schouwkappen / schoorsteenvegen...

Verwijderen vogelnesten en plaatsen vogelnet:

Het spreekt voor zich dat vogelnesten in uw schoorsteen nefast zijn voor de schouwtrek.

Problemen zoals een schoorsteenbrand zijn dan geen uitzondering.

Heeft u een vogelnest, dan kunnen wij die probleemloos verwijderen!

Preventief kunnen wij een vogelnet plaatsen.